Lietuvos neariminės tausojamosios žemdirbystės asociacija 

Čia prašome įrašyti savo šūkį


 

Tarybos pirmininkas
JONAS VENSLOVAS
Taryba
JONAS VENSLOVAS
TAUTVYDAS BEINORAS  
SONATA VASILIAUSKIENĖ
GYTIS GALVANAUSKAS
LORETA ALEKNAVIČIENĖ
VIRGINIJUS BEINORAS
EGIDIJUS ČERNIUS
 7 narių 3 (trejų) metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas atviru balsavimu. Tarybos narių kadencijų skaičius neribojamas. Tarybos nariais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai ir Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.
 Tarybos nariais išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai, už kuriuos taip pat balsavo ne mažiau kaip pusę balsavusiųjų.

 

 

Taryba:

Analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir Asociacijos vadovui;

  Priima sprendimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;
  Svarsto Tarybos narių, Asociacijos narių ir Asociacijos vadovo pateiktus klausimus;
  Priima sprendimus dėl Asociacijos narystės kitose asociacijose, įmonėse ir kitose organizacijose;
  Nustato Asociacijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina darbuotojų atlyginimų dydžius;
  Įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
  Sprendžia kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Įstatų Tarybai kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylančius klausimus.

Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie